Ova lista mehanika sa objašnjenjima u društvenim igrama je nastala kao priručna pomoć za sve ljude koji se interesuju za ovu vrstu hobija gde želimo da prikupimo što više tačnih informacija na srpskom jeziku kako bi svi imali uvid u listu. S obzirom na to da gejmerska industrija ima svoj ležerniji način izražavanja, ali koji je izrazito čest u engleskom maniru govora – slenga, na ovaj način ćemo približiti određene termine koji se najčešće upotrebljavaju. Objašnjenja su pojednostavljena radi lakšeg razumevanja.

Mehanika / Mehanizam igranja – Pojam koji označava pravila i metode u okviru igre. Metaforički predstavlja termin koji se odnosi na funkcionalni aspekt igre. Ako tema igre objašnjava “Zašto?”, mehanika igre odgovara na pitanje “Kako?”. Predstavlja kompletan sistem koji vodi igru davajući joj strukturu i smernice kako da igrači dođu do kraja igre ili pobede.

Mehanike mogu biti jednostavne, poput izvlačenja karte, bacanja kockica, ili kompleksne poput igranja uloga i postavljanja jedinica na mapu. O mehanikama možete razmišljati kao o stvarima koje radite da biste igrali igru, gde “tema” predstavlja svet u kojem radite te stvari. Opisi igara često navode mehanike i/ili temu kako bi igračima objasnili o čemu se u dotičnim igrama radi.

Igra sa nekoliko mehanizama u svojim pravilima je interesantna, više zabavna, ali i teža za analizu. Ponavljanje igranja takve igre pre će zadovoljiti bilo koju odraslu osobu nego igra u kojoj se samo jedan mehanizam kontinualno ponavlja. Sa druge strane, ona koja ima malo mehanizama biće lakša da bi je neko ko je nov igrač mogao razumeti ili na primer deca. Ako igra ima previše mehanizama sa kojima igrač može da se bavi, može doći i do velike frustracije i nezainteresovanosti.

Lista mehanika po BGG sajtu. (posebni linkovi ka svakom mehanizmu su uključeni)

Skraćena i obrađena lista na engleskom i srpskom jeziku sa linkovima igara gde su mehanike objedinjene i opisane po sajtovima iz izvora.

Izvori: 

Zahvaljujemo svima na pomoći da upotpunimo listu mehanika na srpskom jeziku i omogućimo da svima bude dostupna na jednom mestu. 

Autorima i dizajnerima društvenih igara biće “pri ruci” u izradi igara, novim igračima će pomoći da bolje razumeju i savladaju pojmove i mehanizme igranja, a nadamo se da će zainteresovati još ljudi koji nisu imali prilike da saznaju za ovu vrstu analognog druženja i da će ih sam bogat sadržaj privući da požele da probaju nešto iz “okeana” društvenih igara.

Podeli ovaj tekst – share/subscribe/like: